Wie kunnen we helpen?

Studio O  biedt een breed scala van onderzoeks- en begeleidingsmogelijkheden aan.

Kinderen en jongeren met problemen in één of meerdere van de volgende domeinen kunnen bij ons terecht:

 • motorische ontwikkelingsvertraging
 • grote motoriek
 • kleine motoriek
 • visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • schrijf- en grafomotoriek
 • schoolrijpheid
 • spraakontwikkeling
 • stem
 • mondelinge taalvaardigheid
 • schriftelijke taalvaardigheid (lezen en spellen)
 • rekenen
 • aandacht/concentratie/geheugen
 • autismespectrumstoornissen

Volwassenen:

 • neurologische stoornissen (afasie, dysarthrie, apraxie, dementie, spasme, …)
 • stemstoornissen
 • geheugenproblemen
 • Nieuw!

  In samenwerking met De Talentenhaven doen we diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

  Bij Sara Torfs kan je terecht voor typlessen volgens de methode TYP 10, waarbij geen tijdsdruk wordt gelegd.

 • Studio-O

  Leopoldplaats 10
  2000 Antwerpen