Waarom?

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen, unieke manier. Wanneer ouders merken dat er een opvallend verschil is met leeftijdsgenoten, stellen zij zich vragen. De school of het CLB zijn dan vaak het eerste aanspreekpunt. Ook de huisarts of de therapeut van het kind kan een ontwikkelingsachterstand signaleren. Zij doen dan vaak een beroep op een multidisciplinair team om het ontwikkelingsniveau van het kind op een objectieve manier in kaart te brengen.

Ons team heeft een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van diagnose bij kinderen en adolescenten in de domeinen psychodiagnostiek, logopedie, kinesitherapie en psychomotoriek. Dit laat ons toe onderzoek te verrichten op maat van het kind of de jongere. Problemen bij het leren kunnen immers uiteenlopende oorzaken hebben. Het is dus van belang dat zowel bij het onderzoek als bij de behandeling gespecialiseerde mensen uit verschillende disciplines betrokken zijn. Een vroegtijdige en grondige analyse van de leerachterstand voorkomt vaak ernstige problemen op lange termijn.

  • Nieuw!

    In samenwerking met De Talentenhaven doen we diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

    Bij Sara Torfs kan je terecht voor typlessen volgens de methode TYP 10, waarbij geen tijdsdruk wordt gelegd.

  • Studio-O

    Leopoldplaats 10
    2000 Antwerpen